Felly, os ydych yn dal yn meddwl tybed pam cyfaddawd yn bwysig mewn perthynas, rydym yn gwybod yr ateb. Perthynas yn digwydd rhwng dau o bobl ac yn cael eu chwarae allan ar eu tir cyffredin. Mae hyn yn dir cyffredin yn cael ei gyfaddawdu, ac mae’n sylfaenol haen ar gyfer perthnasoedd ymrwymedig. Cyfaddawd yn cael ei ddeall yn gyffredin fel rhoi’r gorau i rywbeth er mwyn cyrraedd lle o ddealltwriaeth gyda eich partner. Nid oes unrhyw ddau o bobl yn yr un fath. Ar ryw adeg yn eich perthynas chi a’ch partner yn cael ymagwedd wahanol, barn neu yn dymuno. Ar y pwynt hwn, un o’r angen i chi ei ildio, neu y dewis arall gwell yw i gyfaddawd. Cyfaddawd yw ‘canolradd wladwriaeth rhwng gwrthdaro yn cyrraedd dewisiadau eraill yn lle gan gyd-gonsesiwn’. Mae hyn yn yr ochr gadarnhaol o gyfaddawd — pan fyddwch yn cwrdd yn y canol. Y nod yw bod y cyfaddawd yn cael ei fudd i’r ddwy ochr — a byddwch yn ennill, nid yn colli, trwy y consesiwn. Mae pob partner a ddylai fod yn hapus gyda’r canlyniad. Fodd bynnag, mae hefyd yn diffinio fel»y hwylus derbyn safonau is nag yn ddymunol».

Er mwyn llwyddo i amharu mewn perthnasoedd, mae angen i chi ddeall y gwahaniaeth rhwng aberth vs gyfaddawdu. Cyfaddawd ni ddylai fod yn aberth craidd, gwerthoedd, credoau neu anghenion. Hynny yw pan fydd y raddfa wedi ei dipio yn rhy bell yn y anghywir cyfeiriad. Mae’r ddau o’r esboniadau hyn yn tynnu sylw at natur anghyson o gyfaddawdu. Gall fod yn y penderfyniad ac y dirywiad o berthynas. Felly sut mae cyfaddawd chwarae allan yn ymarferol. Amharu mewn perthnasoedd gall fod yn anodd weithred gydbwyso. Mae wedi cael ei alw yn ddrwg angenrheidiol. Fodd bynnag, mae’r gallu i gyfaddawdu yn sgil gwerthfawr ar draws perthnasau proffesiynol a phersonol. Ni allwn bob amser fod yn iawn, ond os byddwn bob amser yn rhoi i mewn, cyfaddawd gellir achosi drwgdeimlad. Gadewch i ni amlinellu’r sgiliau hanfodol llwyddiannus yn cynnwys. Yn cyfaddawdu nid yw bob amser yn hawdd. Weithiau, byddwch yn ennill ychydig, weithiau, byddwch yn colli ychydig. Ond os bydd y ddau ohonoch yn barod i aberthu yn y berthynas, mae’n bur debyg y byddwch yn cyrraedd cyffordd yn eich perthynas eich bod yn dod i stop falu. Felly, gadewch i ni weld ble y dylech ac na ddylech ei fod yn annog yn cynnwys mewn perthynas. Yr hen axiom yn wraig hapus, hapus bywyd yn adlewyrchu rhai gwir. Eich perthynas yn llawer hapusach pan fydd eich partner yn hapus. Ond nid yw hynny’n golygu eu bod wedi cael eu ffordd eu hunain yn unig. Cael eu clywed ac yn deall yn sylfaenol i gysylltiad. Mae rhai ardaloedd yn angenrheidiol i ddod i gytundeb fel eu bod yn ffurfio rhan o fywyd bob dydd. Ar ôl i bartner difrifol, yn golygu y bydd yn rhaid i fynd i’r afael â materion penodol ar hyd y ffordd. Ac mae’r rhain yn y mannau lle mae trafod yn talu ar ei ganfed. Glywed ei gilydd, cysylltu a chreu ymagwedd a rennir. Materion sy’n ffurfio sail o sut yr ydych yn byw eich bywydau gyda’n gilydd gall gymryd ychydig yn cyd-drafod i gyrraedd y man lle rydych yn teimlo yn cydnabod ac yn derbyn. Ond yn ei roi yn yr ymdrechion i groesi’r bwlch mawr a dod o hyd eich perthynas canol y ddaear ar y materion sylfaenol.

Hapus i gariad yn hafal bywyd hapus

Holl cyfaddawd yn seiliedig ar rhoi a chymryd, ond nid oes modd ei roi a chymryd ar rai hanfodion. A dylai’r berthynas yn torri ar rai ffactorau craidd. Eich hawliau ac anghenion ddylid byth ei sathru gan eich partner. Mae’r rhain yn y mannau lle rydych yn dylai yn ôl i lawr, a cyfaddawd byddai mewn gwirionedd fod yn y fargen torrwr. Mae’n fy ffordd neu briffordd nad yw y rhan fwyaf o agwedd hyblyg. Fodd bynnag, os yw eich partner am i chi i gyfaddawd ar y materion sylfaenol i chi eich hun hunaniaeth a gwerthoedd, gallai dim ond yn cael ei amser i ddechrau cerdded i ffwrdd. Peidiwch â chyfaddawdu os yw’n golygu gostwng eich safonau ar gyfer llai na ydych yn ei haeddu. Mae’n ymwneud â chreu teg cae chwarae i ddarparu ar gyfer dau unigolyn.

Nid yw’n ymwneud â ildio i safon is

Y nod dylai’r ddau ohonoch yn gweithio tuag at gael y gorau o ddau dy fyd. Cofiwch fod eich dull o gyfaddawd a ddylai fod yn y dechrau o gysylltiad ac nid oes angen i fod yn ddiffiniol. Yn newid, yn tyfu ac yn ymaddasu at ei gilydd. Ddysgu eich gwersi a gwneud y gorau gyda’r hyn sydd gennych — eich cyfaddawdu gall fod yn hyblyg yn eich agwedd tuag dylai fod. Defnyddiwch eich unigolyn o gryfder a gwendidau, canfyddiadau a’r gwerthoedd i ehangu, ac nid yw contract gilydd fyd. Amharu mewn perthnasoedd yn gallu arwain y ffordd i fodlonrwydd

About