Wedi ydych chi erioed wedi talu sylw i gyngor pobl yn cael eu rhoi i fenywod ar sut i wneud guy yn ymrwymo i berthynas difrifol? Mae rhai o fy ffrindiau benywaidd yn aml yn mynd i mewn i drafodaethau wedi’u gwresogi, sy’n nodweddiadol yn troi o gwmpas y dynion eu dyddiad, eu cariadon, a hyd yn oed eu ex. Mae’n ymddangos bod yr amod eu trafodaethau nid ydynt yn cynnwys, yn uniongyrchol neu hyd yn oed yn anuniongyrchol, maent yn eithaf craff am roi cyngor i eu gwragedd ffrindiau, ond cyn gynted ag y mae pwnc y sgwrs yn troi tuag at eu sefyllfaoedd eu hunain gyda dynion, maent yn dod yn ddiymadferth. Felly pam ei fod mor hawdd i roi dyddio a chyngor perthynas pan rydych yn yr un sy’n sefyll ar y tu allan yn edrych i mewn, ac felly yn anodd pan fyddwch yn ceisio i wneud penderfyniad ynghylch eich hun berthynas gyda eich dyn. Mae’n anodd i weld y llun pan fyddwch chi yn y ffrâm. Felly, gadewch i ni edrych yn gyflym ar rai o’r cynigion a dulliau ar gyfer gwneud dyn yn ymrwymo i berthynas difrifol a rhestrwch nhw yma yn eu trefn. Yna byddaf yn rhannu fy marn, gyda chi ac wladwriaeth p’un a wyf yn cytuno neu anghytuno, ac rydych yn cael eu gwahodd i roi sylwadau ar bob un o’r pwyntiau hynny ac yn ychwanegu mwy o eich pen eich hun. Os ydych chi eisiau i wneud dyn ymrwymo peidiwch cael rhyw gydag ef hyd nes y byddwch yn gwybod rydych chi mewn perthynas difrifol — yn Anghytuno. Nid oes rhaid i chi aros ar gyfer priodas i fod yn agos rhywiol gyda dyn, ond os ydych am wneud yn siŵr bod y dyn ydych yn cysgu gyda eich cariad, aros nes ei fod yn dod eich cariad, ac yna dim ond ar ôl hynny gallwch ddechrau cael rhyw gydag ef. Bydd hyn yn gwarantu eich bod yn cysgu gyda dyn pwy ydych chi mewn perthynas difrifol gyda, a bydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi. Mae hyn yn cael ei wneud, nid oherwydd eich bod yn ceisio i wneud dyn yn ymrwymo i berthynas difrifol. Rydych chi yn unig ei wneud ar gyfer eich hun er mwyn i chi gael tawelwch meddwl. Os ydych fodd bynnag yn dymuno cymryd siawns ac yn cysgu gydag ef a heb unrhyw ymrwymiad, rhaid i chi fod yn barod ar gyfer pethau i beidio â mynd yn eich ffordd. Os ydych yn oer â hynny, mynd yn ei flaen ac yn cysgu gydag ef pan fyddwch am i. Y ffaith cael rhyw gyda dyn heb ymrwymiad na fydd yn awtomatig yn gwneud iddo yn rhedeg yn y cyfeiriad arall. Os bydd popeth arall yn gweithio allan yn dda, gallai fod yn ymrwymo i berthynas difrifol gyda chi ar ôl y ffaith, neu gallai beidio. Ch jyst rhaid i chi fod yn barod. Rwyf yn argymell yn gryf ar gyfer eich diogelwch ei hun yw bod chi aros nes ei fod yn datgan ei fod am fod eich cariad. Mae bod yn fenyw annibynnol yn golygu nad oes angen dyn. Mae hyn yn unig yn golygu y byddwch yn cael eich hun yn annibynnol oddi wrtho diddordebau ac yn eich bywyd eich hun. Nid yw un yn awyddus i fod yn gyfan gwbl gyfrifol am wneud i chi yn hapus, ond mae angen i chi hefyd ddangos i ddyn rydych yn eu mwynhau gael iddo yn eich bywyd. Chwarae yn galed i gael, ar gael, a heb ddiddordeb yn unig yn gwneud ar gael dyn yn mynd ar drywydd chi. Nid yw ef yn ôl i berthynas gyda chi i fod yn unig ar ôl yr helfa. Unwaith y bydd yr helfa drosodd, ei fod yn colli diddordeb. Nid yw hyn yn oherwydd eich bod yn rhoi’r gorau i chwarae yn galed i gael hyn yn syml, oherwydd dyn sy’n cael ei ddenu i gwefr yr helfa yn cael ei ddiddordeb mewn perthynas difrifol i yn dechrau gyda. Mae’n dim ond ar ôl mynd ar drywydd ei hun yn anwybyddu y fenyw sy’n cychwyn ar yr helfa. Mae’r dyn hwn yn anaeddfed, ac roedd y fenyw sy’n teimlo yr angen i chwarae yn galed i gael yn anaeddfed yn ogystal. Dŵr yn canfod ei lefel ei hun. Os ydych yn chwarae yn galed i gael byddwch yn denu y math o ddynion sy’n yn ar ôl yr her. Os ydych chi am gael dyn sydd yn edrych am berthynas difrifol, dylech fod yn onest gydag ef a chwarae gemau. Pan fyddwch eisiau dyn i fod yn onest gyda chi, yn rhoi iddo ef gonestrwydd ac os yw ef yn reciprocates yn garedig i chi yn gwybod ei fod yn geidwad. Roddwyd, gonestrwydd yn frawychus, a dim ond yn wirioneddol hyderus y gall menyw drin yn y swm o bwysau gonestrwydd yn ei gwneud yn ofynnol. Ansicrwydd, ar y llaw arall, yn nodwedd sy’n rydym yn don t yn aml yn cydnabod yn ein hunain. Mae’n ansicrwydd sy’n gyrru menywod i chwarae yn galed i gael. Felly, mae’r rhain yn y pethau mwyaf cyffredin pobl yn cynghori pan fydd rhywun yn ceisio i wneud dyn yn ymrwymo i berthynas difrifol. A oes unrhyw beth arall yn dod i’r cof. Gadael sylw, gwestiwn, neu ymateb yn yr adran sylwadau isod. Mwslimiaid wraig yn hapus ac yn hoffi rydym yn don t yn cael i chwarae y gêm gyda llawer o rydym yn hoffi gweisg pan fyddwn wedi hoyw, rydym yn dymuno dim ond gall gael rhyw os ydym yn briod mae hyn yn ein crefydd, a bydd yn cael ei yr unig un i gael rhyw gyda ei merched. Gad yn gwneud i ni ac yn rhoi i ni ei hun rolls os ydym yn dilyn bod y gofrestr gan ein sanctaidd guaran unrhyw un yn ei gael dim ond yn dilyn gam wrth gam a byddwch yn hapus fel erioed o’r blaen. diolch yn fawr iawn am y swydd gwych. Cefais lawer o syniadau diddorol tra yn darllen hyn yr wyf yn efallai dim ond ei roi i mewn i weithredu ar unwaith.

Yr wyf am i yn gwybod sut i yn gwneud fy guy am berthynas difrifol gyda mi. Rydym yn ychydig yn dyddio, ond yr wyf am iddo i fod yn fy nghariad. Mae’r erthygl hon yn ddefnyddiol iawn i mi. Diolch i chi y math yma o swydd bob amser yn ysbrydoledig, ac yr wyf yn well i ddarllen cynnwys o ansawdd, felly rwy’n hapus i ddod o hyd i lawer o pwynt da yma yn y post, ysgrifennu, yn syml, gwych, diolch i chi ar gyfer y swydd yr wyf yn cytuno â yr hyn yr ydych yn ei ddweud yma, yn enwedig am y merched sy’n chwarae yn galed i gael, oherwydd eu pen eu hunain ansicrwydd. Roeddwn i’n arfer i fod yn debyg i hynny hefyd ac rwyf wedi colli llawer o ddynion da oherwydd fy mod yn chwarae hefyd ar gael iddynt. Fy nghariad ac yr wyf wedi gwbl wahanol i berthynas. Rydym yn onest â’i gilydd ac nid ydynt yn chwarae gemau, ac yn ein perthynas yn syml gwych. Dywedodd wrthyf o’r dechrau ei fod yn edrych am berthynas difrifol, a bod mae e eisiau i briodi a dechrau teulu someday. Yr wyf yn gwybod nad yw’n mynd i ddigwydd ar unwaith. Rydym wedi bod gyda’n gilydd am flwyddyn a oedd wedi t arfaethedig eto, ond yr wyf yn gwybod fy mod yn jyst rhaid i ni aros i weld, ac yr wyf yn nid yw ar frys. Pan fydd yr amser yn iawn, bydd yn gynnig, ond yr wyf yn don t eisiau rhoi unrhyw bwysau arno a dyna beth yn gwneud ein perthynas mor wych. Rydym yn rhannu rhai pethau anhygoel a phrofiadau, ac mae pob un ohonom wedi ein bywydau ein hunain ond rydym yn agos iawn. Ar ryw bwynt yr oeddwn yn poeni am lle’r oedd hyn yn mynd a os oedd yn mynd i gynnig yn fuan, ond yn awr yr wyf yn dysgu i ymlacio a gadael ein perthynas i ddatblygu yn naturiol, diolch i eich erthyglau a llyfrau nad wyf yn eu cael. Rwy’n cadw dod yn ôl i ddysgu mwy oherwydd rwyf am wneud yn siŵr bod yr wyf yn parhau i fy twf personol drwy darllen eich stwff. Yr wyf yn hapus gyda’r wybodaeth hon, ond rwyf angen mwy o wybodaeth arnoch, felly os gwelwch yn dda ddiweddaru mwy o stwff diolch i chi Hyn yn iawn yn dda i awgrymiadau ar sut i wneud guy eisiau i gael perthynas gyda chi.

Byddaf yn dilyn eich cyngor

Dwi t i gyfarfod y dyn o fy mreuddwydion eto, ond yr wyf yn gwybod beth i wneud pan fyddaf yn cyfarfod ag ef. Yr wyf yn don t yn cael cariad yn awr, ond yr wyf yn dyddio rhywun. Rydym yn mynd allan o dri dyddiadau. Rwyf eisiau gwybod beth ddylwn i ei wneud i wneud iddo am berthynas gyda mi. Yr wyf yn dysgu llawer oddi wrth eich awgrymiadau, ac yr ydych yn iawn, yr holl bethau y rhai oedd yn dweud i mi pan fyddaf yn gofyn i fy ffrindiau am sut y gallwn i wneud iddo am berthynas difrifol. Yr wyf yn wir yn gwerthfawrogi eich mewnbwn ac mae wir wedi fy helpu i weld pethau’n glir. Byddaf yn dilyn eich cyngor roi gwybod i chi y canlyniadau. fy cariad yn ymrwymedig i mi a doeddwn i t gysgu gydag ef y noson gyntaf rydym yn cwrdd. Yr wyf yn aros am sawl mis cyn i ni ddod yn agos. Cyn roeddwn i’n arfer i gael agos gyda guys yn fuan iawn ac nid oes yr un o’r rhai a pherthnasoedd yn para. Hoffwn i ddarllen mwy o’ch awgrymiadau ar sut i wneud dyn wedi ymrwymo i mi. Os gwelwch yn dda ysgrifennu mwy am y peth. Byddaf yn cadw yn dod i eich safle. Mae’r rhain yn awgrymiadau yn ddefnyddiol iawn i mi gan fy mod yn jyst yn cychwyn i weld a guy newydd ac yn awyddus i wneud yn siŵr ei fod am berthynas gyda mi ac nid dim ond yn rhywbeth achlysurol. Yr wyf yn wedi bod yn wedi ysgaru am flynyddoedd yn awr, ac yr wyf yn dim ond dechrau yma eto. Yr wyf yn rhoi proffil ar safle yn dyddio poblogaidd ac yn cwrdd â llawer o n glws yn ddynion, ond mae hyn yn un yn wirioneddol arbennig i mi ac rwyf am wneud yn siŵr fy mod don t sgriw i fyny gydag ef.

Cadwch postio erthyglau gwych

Byddaf yn, cadw darllen. Hi, fi dim ond dod i adnabod y dyn hwn. dywedodd ei fod yn edrych am berthynas difrifol ac mae ef am deulu a blentyn, yr wyf yn gofyn iddo lle yr wyf yn sefyll, a dywedodd wrth yr wyf i’n ei gariad, ond yr wyf yn don t yn teimlo ei fod cos rydym yn prin gweld ei gilydd, ac yr wyf yn dod o hyd fy mod wedi llawer o amheuaeth, ar iddo

About