yn dibynnu ar y gwahaniaeth oedran a hefyd yn oed y dyn a’r fenyw, gall fod llawer o ffyrdd gwahanol guy byddai yn galw y fenyw iau os ydynt yn bod yn y ddau yn o oedran cymharol ifanc, gadewch i ni ddweud yn eu harddegau yn eu canol i hwyr yn s, ac y dyn yn hŷn, gall ef yn unig ei alw wrth ei enw, neu yn rhoi ei rhai llysenw os yw eu ffrindiau agos os bydd y dyn yn llawer hŷn nag y ferch, gadewch i ni yn dweud y dyn oedd yn ymwneud yn ei s neu s, a’r wraig oedd yn am ei bobl yn eu harddegau at ei gynnar s, byddai y dyn yn galw ei (ah-nwy-sushi) yn llythrennol yn golygu ferch ifanc fodd bynnag, os bydd y dyn yn dal i fod yn hŷn, ond y wraig yn dweud o reng uwch, gadewch i ni ddweud mai hi oedd y llywydd o gwmni mawr, y dyn, er ei fod yn hŷn, fyddai’n dal yn dangos parch i’r fenyw iau oherwydd ei safle

About