Rwy’n dod o Philippines hyn o bryd yn byw yn korai Syml fenyw roeddwn wrth fy modd yn treulio amser gyda fy nheulu yn hytrach na mynd allan i bartïon yn ffyddlon, melys, yn feddylgar ac yn ofni Duw. A hefyd, yr wyf yn caru coginio, canu karaoke ac yn gwrando musicum berson gonest felly, byddaf yn dweud yn syth. Rwy’n mom sengl yr wyf yn gwybod, mae llawer o dyn ddim yn hoffi mom sengl, ond mae’n ddrwg gen i, ond nid yw hyn yn fy breuddwydio i fod yn mom sengl, ond mae’n digwydd, felly rhaid i mi ei dderbyn er mwyn fy plentyn. Yr wyf yn hytrach i ddewis mom sengl nag i ddioddef y person anghywir. Un peth yr wyf yn gallu dweud os un diwrnod y gallaf ddod o hyd i ddyn sydd yn derbyn fy gorffennol. Yr wyf yn gwarantu fy mod i’n WRAIG DDA ac yn BERFFAITH MAM i ein plant.

Rhywun fy mod yn gallu rhannu popeth. Pwy all dderbyn i mi ar gyfer pwy ydw i ddyn sy’n gwybod y pwysigrwydd teulu. Rhywun sydd heb fod yn yfwr oherwydd nid wyf yn credu bod gan y person unrhyw faterion mewn bywyd wedi meddwl Da ac yn berson Da.

Yr wyf yn dymuno gallwn i ddod o hyd yma

About