Felly, yr ateb syml yw yr un fath ag mewn unrhyw wlad y Gorllewin — fel yn unrhyw ddinas fawr, dim ond yn mynd i glwb sy’n edrych y ffordd arall, a gofynnwch o gwmpas. Google Orymdaith Hoyw confensiynau neu atodlenni (dinas enw) a byddwch yn dod o hyd i’r amser pan mae’r rhan fwyaf o bobl hoyw yn teithio o amgylch y ddinas.

Mae asiant teithio yn gallu helpu, nid yw pob gwestai yn benodol ffyrdd o fyw gwahanol, ac yn lle hynny wedi cael eu»mabwysiadu»gan gymdeithas oherwydd eu bod yn derbyn neu yn syml oherwydd eu bod yn cael màs critigol o bobl hoyw yn aros ar adegau penodol (fel yn ystod confensiynau, a dyna pam yr wyf yn creu i chi).

Dinasoedd fel Puerto Vallarta, Cancun, Mexico city, Acapulco, Guadalajara, a Cape San Lucas wedi ffynnu hoyw cymunedau

Pan fyddwch yn cyrraedd yno, yn gofyn i staff y gwesty am y lleol, clybiau hoyw, a yn yr olygfa hoyw clybiau mewn rhai dinasoedd wedi golygfeydd arbennig yn cynnig, cylchgronau, llyfrynnau gyda LGBTQ-gyfeillgar i fusnesau sy’n efallai na fydd yn (neu a allai fod, yn dibynnu ar y lleoliad), ond gellir ei ddarparu ar gais.

Cael hwyl a bod yn ddiogel

About