Rwy’n argymell ddod o hyd i le i eistedd i lawr ac yn ysgrifennu am yr hyn y mae eich dyn delfrydol fyddai fel. Beth fyddai ef yn ei wisgo? Beth yw ei fywyd ei genhadaeth a hunaniaeth? Pa fath o bersonoliaeth a oes ganddo? Beth yw ei rieni yn hoffi (sydd yn rhywbeth mae’n rhaid i chi feddwl am os ydych am dyn corea?) Beth fyddai eich ac yn ei berthynas delfrydol. Wrth i chi fynd allan ar dyddiadau ac yn cwrdd corea guys ydych yn ll ddod o hyd i bethau rydych yn eu hoffi a’r pethau yr ydych yn don t yn hoffi. Cadwch adolygu a mireinio beth sy’n gwneud eich delfrydol corea dyn wrth i chi gael mwy o brofiad. Nodyn: yn Deall bod er nad oes unrhyw ddyn neu fenyw yn berffaith i chi yn dal yn gallu cael hwyl gyda hyn.

Beth yn dod i ben i fyny yn digwydd yw eu bod yn setlo am fod un dyn a oedd yn gofyn iddyn nhw allan. Yna maent yn ddig ar y dyn am beidio â bod eu math delfrydol (neu ddim eisiau i newid ar gyfer ei.) Ar-lein mae llawer o wefannau ar-lein lle gallwch gwrdd â guys. Y peth gorau yw eu bod â diddordeb mewn cyfarfod fenywod tramor hefyd. Gallwch ddarllen am fy mhrofiadau gyda corea cupid drwy glicio ar y ddolen. Yn y byd go iawn y gallwch Chi wneud cyfarfod guys yn hawdd. Er enghraifft, gallwch fynd i siop goffi ac yn eistedd nesaf at n giwt corea guys. Yna dynnu allan eich corea llyfr astudio a gofynnwch iddyn nhw sut i ddweud gair penodol. Os ydych yn ei wneud yn iawn, byddant wrth eu bodd i siarad â chi (ac efallai mwy) Drwy’r cylch cymdeithasol, gallwch ofyn i’ch ffrindiau corea os ydynt yn gwybod o unrhyw guys y gallant osod chi i fyny gyda. Neu yn syml yn cwrdd guys mewn partïon a digwyddiadau cymdeithasol.

Mae ei s yn werth ergyd

Mewn unrhyw achos, os ydych am i hudo dynion corea, yna rwyf yn argymell yn mynd drwy lawer o ddyddiadau. Rydych yn ll ddod o hyd i beth rydych yn hoffi ac yn fwy. Nid yn unig oherwydd mae’n ymddangos i ni, ond oherwydd ein bod yn caru ar ôl merch o gwmpas ein fraich i ddangos i ffwrdd. Ydych yn don t yn rhaid i super tenau neu n bert. Os nad ydych yn siwr, yna gofynnwch i’ch dyn ffrind(iau) i ddweud yn blwmp ac yn blaen chi. Chi hefyd yn gallu teimlo eich corff i gael syniad o sut y mae’n teimlo am guy pan fydd yn teimlo i chi. Gallwch ddarganfod pa rannau o’ch corff yn teimlo yn dda. Beth bynnag yw os ydych yn barod i arddangos mewn mwy deniadol ffordd y gallwch hudo dyn corea yn fwy hawdd. Noder bod corea yw guys t ddefnyddir i fenywod yn dangos oddi ar eu cleavage. Merched yn Korea nid wyf yn wir yn ei wneud ac mae rhai guys gallai gael ei droi i ffwrdd gan ei fod. Os oes gennych deniadol yn y frest yna rwyf yn argymell yn dangos ei fod i ffwrdd yn fwy ceidwadol. Dynn T-shirt neu achlysurol blows fyddai’n gweithio iawn. Ar gyfer y rhan fwyaf o guys sy’n ewch i Asia maent yn dod o hyd merched o’r Gorllewin i weithredu ac yn gwisgo fel dynion. Hyd yn oed er y dylid cael cydraddoldeb rhwng y rhywiau nid t bod y ddau ryw yn edrych ac ymddwyn yr un fath. Yr wyf yn argymell cysylltu gyda eich ochr fenywaidd. Gwyliwch rai ffilmiau fel Miss Congeniality ac yn sylwi sut mae hi’n trawsnewid ei hun o Tomboi i fenyw benywaidd. Mae hyn yn HANFODOL gyda corea guys yn enwedig. Maent yn cael eu defnyddio i merched corea s benyweidd-dra. Yn wir, eu cwyn gyda Gorllewin menywod yn cael bod eu manly ymddangosiad ac ymddygiad dychryn nhw. Efallai y bydd hyn yn brifo, ac efallai nad ydych yn hoffi clywed hyn ond mae ei s y gwir. Ar ôl byw yn Asia ar gyfer y blynyddoedd ac ar ôl y dyddiad y Gorllewin a menywod Asiaidd gallaf ddweud wrthych ein bod yn caru benyweidd-dra. Dyddio llawer o ddynion i ddod o hyd eich delfrydol corea gallai dyn fod yn rhwystredig ar adegau. Eich helpu chi ddelio ag ef, yr wyf yn argymell yn dod o hyd rhai pethau yr ydych yn mwynhau ei wneud y tu allan i’r cyfarfod dynion. mwy ar gael ar gyfer eich dyddiadau Dynion yn dod o hyd i ferch gyda llawnach amserlen yn fwy deniadol. Rydym yn teimlo fel rydym wedi ennill eich amser yn fwy. yn fwy diddorol yn ystod eich dyddiadau Dynion wrth eu bodd i wybod mwy am fenywod. Hyd yn oed corea dynion a fyddai wrth eu bodd yn dysgu am yr hyn y pethau rydych yn ei wneud. Mae’n gwneud i chi yn fwy dda-crwn person sy’n rhywbeth mae llawer o corea yw merched t gallu i fod. Mae hyn oherwydd eu bod yn astudio awr y dydd, hyd nes eu bod yn gorffen yn y brifysgol. Yna mae’n rhaid iddynt naill ai oriau gwaith y dydd neu briodi CYN gynted â phosibl ac yn cymryd gofal o deulu awr y dydd. Merched corea yn don t yn cael eich moethus o ddarganfod eu hunain yn cymryd ar hobïau y tu allan yn gwylio’r TELEDU neu yn hongian allan gyda ffrindiau. Pan chi re yn dyddio a guy corea a ll yn darganfod llawer o bethau newydd. Mewn gwirionedd, mae rhai pethau y byddwch yn dysgu fydd yn troi eich byd yn wyneb i waered. Er enghraifft, gallai fod yn mynnu ar wneud eich pwrs. Neu gallai fod yn awyddus i gymryd lluniau o chi bob eiliad. Os ydych yn awyddus i wneud iddo weithio, yr wyf yn argymell yn derbyn ef a phopeth mae’n ei wneud ar gyfer chi. Os ydych yn don t yn ei hoffi, gallwch chi bob amser yn galw heibio iddo ac yn dod o hyd i guy arall (ar ôl dyddiad y cwrs.) Wrth i chi dewch i ddarganfod sut i hudo dyn, nid wyf yn argymell yn ceisio i newid iddo. A fydd yn unig yn adeiladu dicter. Cyn y gallwch chi yn llwyddo i hudo dynion corea, yr wyf yn argymell yn gwybod sut i hudo dynion o yn ôl adref. Mae hyn oherwydd bod dyddio interracial mae llawer o newidynnau newydd megis i gael y wybodaeth orau ar seducing dyn, yr wyf yn argymell cael fy adolygiad hwn yn Hudo Dynion yn Syth canllaw.

Mwy ar y ddolen

Ei s o, ond ar ôl ei ddarllen fy hun fy mod yn dod o hyd i’r wybodaeth gwerthfawr ac ymarferol. Amy Waterman yn rhoi i ni brofi chyngor i chi ar sut i hudo guys yn gyffredinol. Yn dda werth darllen ac ie, i ddim yn gwirio nhw allan cyn penderfynais i affiliate fy hun. Rwyf hyd yn oed yn prynu ac yn darllen ei llyfr (ac yn cael rhai pwyntiau da ohono.)

About