Cyfweliad Canada wraig briod i corea dyn sy’n byw mewn Korea Uchelwydd Cariadus corea Cariad yn Korea

Canada menywod a dynion corea, yn briod AC yn byw yn Korea, yn gwneud yn eithaf prin ar y math o deulu, hyd yn oed heddiw. Gallwch ddarllen llawer ar y safle hwn am fy mhrofiad fel Ewropeaidd fenyw yn dyddio dyn corea, felly mae’n mynd i fod yn goleuo i ddarllen am perthynas gyda dyn corea o safbwynt gwahanol. Uchelwydd, menyw Ar ei hôl hi Fod yn Dda corea (Ffeministaidd) Wraig oedd yn ddigon caredig i ateb fy busneslyd cwestiynau: diolch Diffuant i uchelwydd ar gyfer y cyfweliad hwn ac am roi caniatâd i mi i ddefnyddio lluniau o…