Yn De Korea Menywod

Yr wyf yn edrych am dyn sydd yn ddiffuant ac yn hoffi i mi, os ydych yn dod i chwarae, os gwelwch yn dda nid ydynt yn dod, yr wyf am fod yn ddyn da, yn caru fy nheulu, ac mae gen i blant, yr wyf yn wedi ysgaru fy ngŵr. Gadewch eich gwên yn newid y byd ond nid wyf yn gadael y byd yn newid eich gwên. Yr wyf yn felys ac yn swil ar y dechrau ond unwaith i mi mod yn gyfforddus fy mod yn llawer llai swil. Rwyf wedi hardd gwên ar wyneb yr wyf…