Yr oedran cyfartalog o fod yn ddeddfwr talaith ar y lefel genedlaethol, ond nad yw wedi cael ei gadw yn yr asiantaethau gorfodi’r gyfraith ar gyfer cynnal swyddfa.

Y ieuengaf ei ethol, a hyd yn oed y hynaf oedd yn gadael ei ben ei hun.

I fodloni’r ieuengaf yn dair ar ddeg oed deddfwyr wladwriaeth yn y wlad, a oedd yn cyn belled ag y gallwn ddweud

CYWIRIAD: y swydd Hon wedi cael ei diweddaru i adlewyrchu yn y ffaith bod AJ Edgecombe-cu, ei dad, yn y wladwriaeth Seneddwr a chyn hynny yn y wladwriaeth cynrychiolydd

About